Tietosuoja

Rekisterinpitäjä

City Digital Oy
Kuortaneenkatu 1
00520 Helsinki

Yhteydenotto

info@eat.fi

Rekisterin nimi

Eat.fi:n käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään käyttäjäsuhteiden hoitoon.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan käyttäjiltä, suoraan käyttäjän seuraavissa tilanteissa:
• heidän rekisteröityessään Palveluun käyttäjäksi
• heidän päivittäessään käyttäjäprofiilinsa tietoja
• heidän ilmoittaessaan rekisterinpitäjälle muutoksista

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjistä kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot: nimimerkki, asiakkaan nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymävuosi, salasanan tarkistekoodi ja lupa tiedotteiden lähettämiseen sähköpostitse.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten käyttäjän omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa työtehtäviensä hoidossa. Rekisterin sisältävät tietojärjestelmät on suojattu teknisin keinoin luvattomin yhteydenottojen varalta, ja ne sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

Unohdimmeko jotain

Jos et löytänyt vastausta kysymykseesi, voit ottaa meihin yhteyttä palautelomakkeella.